Welkom bij Fysiotherapie Lisanne Vossen
 

Vergoeding fysiotherapie     |     Fysiotherapie Lisanne Vossen Brouwhuis Helmond


In 2024 hebben wij géén contract meer met "Zorg en Zekerheid (AZVZ)", "EUcare (Aevitae)" en "ENO (Salland & Zorgdirect).
Deze verzekeringen maken het voor ons onmogelijk om nog een contract af te sluiten, want in tijden van hoge inflatie geven zij onredelijke voorwaarden en/of een tariefsverlaging, terwijl de fysiotherapeuten al 20% onder kostprijs werken.

Dit betekent dat behandelingen niet meer rechtstreeks door ons bij de zorgverzekeraar gedeclareerd kunnen worden en dat u het consult fysiotherapie in de praktijk moet betalen. U kunt wél de factuur indienen bij uw zorgverzekeraar en dan krijgt u (afhankelijk van uw verzekering) een gedeelte van het bedrag vergoed.  

Bij alle andere verzekeraars krijgt u de behandeling 100% vergoed mits u fysiotherapie in de aanvullende verzekering heeft.

Wel of geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie in 2024?

Fysiotherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Heel veel Nederlanders hebben daarom ook een aanvullend pakket voor fysiotherapie.  Vraagt u zich af of u de behandeling vergoed krijgt? Op deze pagina leest u precies hoe het zit.

In welke gevallen wordt fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering?

De vergoeding vanuit de basisverzekering hangt af van uw leeftijd en de vraag of u een aandoening heeft die op de 'chronische aandoeningen lijst' staat.

U bent jonger dan 18 jaar

Bent u jonger dan 18 dan worden per indicatie de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie vergoed. Mocht u daarna voor deze indicatie nog behandelingen nodig hebben, dan worden maximaal de volgende 9 behandelingen ook vergoed.

Heeft u een chronische aandoening , dan wordt de behandeling van deze aandoening volledig vergoed.

U bent 18 jaar of ouder

Bent u 18 jaar of ouder dan wordt fysiotherapie beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. 
Heeft u een aandoening die op de 'chronische aandoeningen lijst' voorkomt? Dan zult u de eerste 20 behandelingen zelf moeten betalen. Tenzij deze geheel of gedeeltelijk kunnen worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. De behandelingen die u daarna nodig heeft, worden vanuit de basisverzekering vergoed. U moet echter wel jaarlijks eerst uw eigen risico betalen (als u deze nog niet heeft betaald voor andere zorg).


Alles in één overzicht

Met het stroomdiagram in onderstaande afbeelding ziet u in één overzicht in welk geval u wel en wanneer u niet vanuit de basisverzekering bent verzekerd voor fysiotherapie.

Stroomschema vergoeding fysiotherapie 
E-mailen
Bellen
Map