Welkom bij Fysiotherapie Lisanne Vossen
 

Oedeemtherapie/lymfedrainage     |     Fysiotherapie Lisanne Vossen Brouwhuis Helmond


Oedeem betekent overmatige ophoping van vocht in het weefsel. Dit kan aangeboren (afwijking van het lymfesysteem) of verworven (na een operatie) zijn. Oedeemfysiotherapie is een specialisatie na de opleiding fysiotherapie. De oedeemfysiotherapeut probeert de afvoer van vocht onder meer te stimuleren met manuele lymfdrainage. Middels deze massagetechniek wordt er vocht verplaatst naar delen van het lichaam waar de vochtafvoer wel normaal functioneert. Daardoor kan vocht afgevoerd worden via de lymfe- en bloedbanen. Daarnaast kan de oedeemfysiotherapeut bandages, tape en therapeutische kousen gebruiken om vochtophoping tegen te gaan of te zorgen dat de ontstane situatie stabiel blijft.


Er zijn vele mogelijke oorzaken voor oedeem:

- een verstoorde balans     

- aangeboren afwijkingen 

- schade aan het lymfestelsel na een operatie, trauma of straling

- schade aan het lymfestelsel na een infectie

- obstructie in het lymfestelsel door een tumor

- medicijnengebruik  

 

Voor wie is oedeemtherapeut?

Oedeem kan ontstaan bij jong en oud. In sommige gevallen kan het probleem worden verholpen en in andere gevallen zijn de klachten onomkeerbaar en zal het doel zijn het vocht te reduceren of stabiel te houden. Vervolgens zal de behandeling gericht zijn op het voorkomen dat de arm of het been weer dik wordt door middel van het aanmeten van een therapeutische elastische kous.   

 

Wat doet een oedeemtherapeut?

Bij een eerste bezoek zal er een intakegesprek en een lichamelijk onderzoek plaatsvinden, waarna samen met u een behandelplan zal worden opgesteld.

De behandeling zal tot doel hebben de functie van het lymfestelsel te verbeteren en het oedeem te laten afnemen, stabiel houden of te laten verdwijnen. Tijdens de behandeling maakt de oedeemtherapeut gebruik van specifieke technieken:

  • Manuele lymfedrainage: een massagemethode die de functie van het lymfesysteem op een adequate wijze ondersteunt en optimaliseert;
  • Oedeemhandgreep: handgrepen om forse zwelling te verplaatsen naar plaatsen waar het makkelijk kan worden afgevoerd;
  • Fibrosehandgreep: een techniek om o.a. littekens te versoepelen;
  • Compressieverband of zwachtelen: de tegendruk van het verband of zwachtels heeft het tegen gaan van uittreden van vocht als hoofddoel en ondersteunt de afvoer van lymfe. Een ander gunstig effect is dat de spierpomp beter werkt. Na afloop van de behandeling kan een therapeutische elastische kous worden aangemeten, die overdag gedragen wordt;
  • Lymftaping d.m.v. kinesio taping: de tape wordt in smalle stroken aangelegd , waardoor de lymfatische afvoer 24 uur per dag gestimuleerd kan worden. Onder de tape ontstaat een drukverlaging, waardoor de initiële lymfevaatjes beter kunnen openen, waardoor een betere afvoer van lymfe vocht ontstaat.
  • Oefentherapie: Beweging stimuleert de lymfevaten, waardoor overtollig vocht wordt afgevoerd. Hiervoor zijn gerichte specifieke oefeningen nodig;
  • Ademhalingstechnieken: het aanleren van bepaalde ademhalingstechnieken om de afvoer van lymfe te ondersteunen;
  • Het geven van adviezen omtrent huidhygiëne en lichamelijke belasting.  

 

Hoe komt u bij de oedeemtherapeut terecht?

Met uw huisarts of specialist kunt u overleggen of lymfedrainage of oedeemtherapie in uw geval gewenst is. U kunt dan met een gerichte verwijzing van een arts of specialist zelf contact met ons opnemen om een afspraak te maken.


Wie betaalt de oedeemtherapeut?

Voor oedeemtherapie gelden dezelfde regels als voor normale fysiotherapie. Indien u aanvullend verzekerd bent, wordt het door de meeste zorgverzekeraars vergoed uit uw aanvullende pakket. Lymfe-oedeem valt in de meeste gevallen onder de chronische aandoeningen en behandeling hiervoor wordt (indien het een chronische indicatie betreft) na de eerste 20 behandelingen uit de basisverzekering vergoed door de ziektekostenverzekeraar.

 

Voor vragen of mogelijkheden over behandeling kunt u altijd contact opnemen met onze praktijk.


 
E-mailen
Bellen
Map